“Deze arm is van mijn vader. Kunt u zijn lichaam terugbezorgen, meneer de president?” - Het Laatste Nieuws - videos