Beskylder politiet for å «kaste bevis på sjøen». Forsvareren mener det kan være alvorlig for skyldspørsmålet i straffesaker. - Aftenposten - videos