Beskylder politiet for �� ��kaste bevis p�� sj��en��. Forsvareren mener det kan v��re alvorlig for skyldsp��rsm��let i straffesaker. - Aftenposten - videos