עימות בין השופט מלצר לבין סתיו שפיר

Published by : נתנאל Netanel כהן Cohen
עימות בין השופט חנן מלצר לבין חברת הכנסת סתיו שפיר אחרי שדיברה יותר מידי מהזמן שהוקצב לה
external link sitemap