Webinar Subsidies voor verkeersveilige schoolomgevingen en -routes

Webinar Subsidies voor verkeersveilige schoolomgevingen en -routes

Share This Content
Yoline Tavernier van Departement Mobiliteit en Openbare Werken legt uit hoe gemeenten subsidies kunnen aanvragen voor projecten die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen en schoolroutes verbeteren. De subsidies zijn gericht op snel uitvoerbare ingrepen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele werken die vanzelfsprekend een positieve impact hebben op de veiligheid voor ouders en leerlingen die naar school fietsen.
Mobilititeitsdeskundigen van Zonhoven en Borgerhout tonen aan de hand van praktijkcases hoe de subsidies hun plannen voor gezondere schoolomgevingen in hun gemeente mee vorm hebben gegeven.