LANDSCAPE EXCHANGE II: Robin Winogrond (CH)

LANDSCAPE EXCHANGE II: Robin Winogrond (CH)

Share This Content
Studio Vulkan Landschaftsarchitektur (CH): Infrastructure
26. 3. 2020
online stream na CAMPUJ.ONLINE
Norma space gallery, Podskalská 370/31, 128 00 Praha 2

S podporou Swiss Arts Council Pro Helvetia, Ministerstva Kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.

Anotace série Landscape Exchange:

Landscape Exchange je nová série veřejných přednášek a diskuzí zaměřených na sdílení znalostí o krajině v kontextu architektury, dopravy, městské politiky a výzkumu. Galerie Norma space zve do Prahy pět švýcarských odborníků (architektů, projektantů a výzkumníků), kteří se účastní veřejného dialogu na tato témata.
 
LANDSCAPE EXCHANGE II / Studio Vulkan Landschaftsarchitektur (CH): Infrastructure
 
V druhé přednášce série Landscape Exchange se představí švýcarská krajinářská architektka a urbanistka Robin Winogrond, spoluzakladatelka curyšského ateliéru Studio Vulkan Landschaftsarchitektur. V současnosti působí na Harvard Graduate School of Design.
 
Studio Vulkan je mezioborový ateliér spojující krajinářskou architekturu a urbanismus s lokální tradicí. Rostoucí tlak na krajinu i veřejný prostor se studio snaží přijmout a využít jako hnací sílu pro vývoj nových řešení. Prověřují možnosti krajiny ve velkém i malém měřítku, ve fyzickém i sociálním kontextu, zpochybňují jeho atmosférické a experimentální možnosti. V rámci přednášky představí několik projektů, jejichž společným tématem je uvažování o infrastruktuře jako o prostoru
 
„There’s a problem using the word landscape because no matter how hard we try, it still tends to conjure images of the pretty places ‘out there’—the field with the farmhouse, etc . We’re talking about the contemporary landscape. How can we look at those not-pretty places and find a powerful voice that’s worth being experienced? “
(zdroj: https://www.gsd.harvard.edu/2020/01/fantasy-memory-longing-robin-winogrond-leads-designers-on-a-search-for- the-poetic-in-banal-landscapes/)
 
více informací na: https://www.studiovulkan.ch/

NORMA SPACE
Podskalská 370/31, 128 00 Praha,
www.norm-a.com

Norma je platforma.Testuje prostor soužitím disciplín, lidí, umění.Praxe podmiňuje náš pohled, teorie nastavuje prostředí kritické diskuse.

Organizátoři: Norma Space, CAMP Praha
Kurátoři: Savka Marenić, Jana Moravcová
Komunikace a PR: Michaela Marešová
Produkce: Savka Marenić, Jana Moravcová, Michaela Marešová
Grafický design: Jakub Mašita
Dokumentace: Martin Vronský