תקציר סתיו שפיר

Published by : פוליטיקה מעניינת
תקציר של סתיו שפיר, מאז שהיא באה לכנסת, עד הפריימריז בעבודה, ועזיבתה את מיפלגת העבודה לטובת המחנה הדמוקרטי.
external link sitemap

#סתיו שפיר #נדידת מפלגות #שמאל